Tin tức VNF

Diễn Đàn Chính Sách Châu Á – Thái Bình Dương: Chính Sách và Hoạt động triển khai Tài Nguyên Giáo Dục Mở

Ngày 23-24 tháng 4 năm 2012, UNESCO, Tổ chức Hiệp hội Cộng đồng (COL) và...

Diễn đàn “Kinh Doanh tại Việt Nam: Rủi Ro và Cơ Hội” tại Hồ Chí Minh

Vào ngày 31 tháng 10 năm 2008, tổ chức The Vietnam Foundation (VNF) tổ chức...

The Vietnam Foundation đồng hành trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Hoa Kỳ

Ngay sau khi thành lập vào tháng 6 năm 2008, tổ chức The Vietnam Foundation...