Giới thiệu Tài nguyên Giáo dục Mở Việt Nam

Chương trình Tài nguyên Giáo dục Mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER) được hỗ trợ bởi The Vietnam Foundation, có mục tiêu xây dựng kho Tài nguyên giáo dục Mở của người Việt và cho người Việt. VOER cung cấp miễn phí các tư liệu học tập cập nhật và chất lượng cao cho mục đích giáo dục. 

 

Mang tính chất là học liệu mở nên VOER có nội dung phong phú, kiến thức tải lên bằng những mô-đun nhỏ, hoặc cả một bộ tài liệu liên quan tới môn học. Mỗi nội dung được tải lên đều được đảm bảo từ uy tín của người viết (thường là các giảng viên, chuyên gia trong ngành) cũng như sự đồng kiểm duyệt của các đồng nghiệp (peer-review). 

 

VOER cho phép tải các giáo trình dưới dạng sách điện tử PDF để người sử dụng có thể đọc trên máy tính không có kết nối Internet hoặc in thành sách giấy thông thường. Do không phải trả chi phí bản quyền nên sách in ra theo cách này chi phí thấp, phù hợp với điều kiện kinh tế của đa số sinh viên. Tất cả mọi người để có thể sử dụng, tái sử dụng và truy nhập miễn phí trước hết trong trong môi trường giảng dạy, học tập và nghiên cứu sau đó phục vụ cho toàn xã hội.

 

VOER không chỉ được sử dụng duy nhất bởi người Việt, vì là nguồn học liệu mở nên tất cả người dùng trên Thế giới đều có thể truy cập. Như vậy, ngoài việc hợp tác với các trường đại học trên Thế giới để thu thập những tài liệu cập nhật, chất lượng cao về cho người sử dụng tại Việt Nam, VOER còn giúp chia sẻ lịch sử, văn học và văn hóa Việt Nam với cộng đồng toàn cầu. VOER trở thành một trong những cổng thông tin quan trọng cho sinh viên và giáo viên trong và ngoài Việt Nam. Theo ghi nhận của hệ thống, giai đoạn mỗi ngày VOER có hơn 80.000 lượt người truy cập vào trang web của VOER. Tới nay, chương trình này đã có hơn 22.000 mô-đun kiến thức từ hơn 10.000 tác giả đóng góp.