Ban quản trị

Giám đốc sáng lập The Vietnam Foundation (VNF) 

Ông Phạm Đức Trung Kiên

Giám đốc sáng lập tổ chức

Ban lãnh đạo tổ chức

Bà Janet B. Abrams

Ban lãnh đạo tổ chức

Ban lãnh đạo tổ chức

Bà Phạm Tố Anh

Ban lãnh đạo tổ chức

Ban cố vấn và điều hành các chương trình

– Giám đốc chương trình Tài nguyên Giáo dục Mở Việt Nam (VOER)

Đồng sáng lập chương trình Khan Academy Vietnam (KAV)

Ông Đỗ Ngọc Minh

– Giám đốc chương trình Tài nguyên Giáo dục Mở Việt Nam (VOER)

Đồng sáng lập chương trình Khan Academy Vietnam (KAV)

Giám đốc chương trình Khan Academy Vietnam

Ông Kiều Huy Hoà

Giám đốc chương trình Khan Academy Vietnam (KAV)

Quản lý vận hành tổ chức The Vietnam Foundation

Bà Nguyễn Song Hà

Quản lý vận hành tổ chức The Vietnam Foundation

Cố vấn cao cấp

Ông Nguyễn Đức Long

Cố vấn cao cấp

Đội ngũ quản lý chương trình

Quản lý Khối trường học và Đối tác

Cô Lê Hải Thanh

Quản lý Khối trường học và Đối tác

Quản lý Truyền thông

Cô Trần Thị Mai Huệ

Quản lý Truyền thông

Quản lý Dịch thuật và Bản địa hóa

Cô Hà Thị Phương Thảo

Quản lý Dịch thuật và Bản địa hóa

Đội ngũ chuyên viên chương trình

Chuyên viên Khối trường học và Đối tác

Cô Ngô Linh Chi

Chuyên viên Khối trường học và Đối tác

Chuyên viên Truyền thông 

Cô Nguyễn Ngân Hà

Chuyên viên Truyền thông 

Chuyên viên Dịch thuật và Bản địa hóa

Cô Trịnh Hạnh Linh

Chuyên viên Dịch thuật và Bản địa hóa

Chuyên viên Dịch thuật và Bản địa hóa

Hồ Thị Thùy Dung

Chuyên viên Dịch thuật và Bản địa hóa

Chuyên viên Nhân sự

Cô Nguyễn Việt Hà

Chuyên viên Nhân sự

Đội ngũ Cộng tác viên

Cộng tác viên sản xuất video

Đỗ Việt Hưng

Cộng tác viên sản xuất video

Cộng tác viên sản xuất video

Nguyễn Trần Vũ Lâm

Cộng tác viên sản xuất video

Khối trường học và Đối tác

Nguyễn Ngọc Phương Chi

Khối trường học và Đối tác

Đội ngũ Thực tập sinh

Thực tập sinh Dịch thuật và Bản địa hoá

Dương Thu Uyên

Thực tập sinh Dịch thuật và Bản địa hoá

Thực tập sinh Dịch thuật và Bản địa hoá

Vương Thị Ngọc Trang

Thực tập sinh Dịch thuật và Bản địa hoá

Thực tập sinh Dịch thuật và Bản địa hoá

Nguyễn Lâm Minh Thục

Thực tập sinh Dịch thuật và Bản địa hoá

Thực tập sinh Dịch thuật và Bản địa hoá

Nguyễn Quỳnh Anh

Thực tập sinh Dịch thuật và Bản địa hoá

Thực tập sinh Khối trường học và Đối tác

Hà Lê Hoàng

Thực tập sinh Dịch thuật và Bản địa hoá

Thực tập sinh Khối trường học và Đối tác

Ngô Thảo Linh

Thực tập sinh Dịch thuật và Bản địa hoá

Thực tập sinh Khối trường học và Đối tác

Nguyễn Đăng Quang

Thực tập sinh Dịch thuật và Bản địa hoá

Thực tập sinh Khối trường học và Đối tác

Nguyễn Hồng Nhung

Thực tập sinh Dịch thuật và Bản địa hoá

Thực tập sinh Truyền thông

Lâm Thùy Dương

Thực tập sinh Truyền thông

Thực tập sinh Truyền thông

Trương Minh Hùng

Thực tập sinh Truyền thông

Thực tập sinh Khối trường học và Đối tác

Nguyễn Quang Sáng

Thực tập sinh Khối trường học và Đối tác

Đội ngũ Tình nguyện viên

Bùi Thị Quỳnh Mai Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Trần Nguyễn Gia Trâm
Nguyễn Thị Phương Lê Hồng Ngọc Đào Yến Nhi
Nguyễn Thị Bích Hà Bùi Lan Nhi Huỳnh Nguyễn Hồng Chương
Hoàng Thị Hải Anh Nguyễn Đức Huy Nguyễn Thị Thùy Dương
Lê Xuân Hoàng Ngô Thị Thu Trang Dương Hồng Ngọc
Nguyễn Bá Nhân Chử Hồng Nhung Nguyễn Hồ Uyên Thu
Tần Nguyễn Bảo Ngọc Phạm Đức Minh Nguyễn Mai Hương
Trần Liên Ngọc Mai Trung Kiên Khương Thị Thu Hoài
Hoàng Xuân Toàn Nguyễn Hà Anh Kim Thị Hồng Minh
Nguyễn Mai Linh Nguyễn Hải My Nguyễn Minh Hằng
Đoàn Võ Khoa Điềm Nguyễn Thị Hải Yến Trần Đình Quân
Phạm Việt Hà Đào Hà My Cao Thị Bình Minh
Lê Anh Dũng Đặng Ngọc Thùy Linh Hứa Thị Thu Hiền
Tạ Thu Hà Nguyễn Trịnh Bảo Hân Nguyễn Thị Minh Loan
Lê Nguyễn Quỳnh Nhi Mai Thuý Hà Vương Ngọc Linh
Trịnh Trung Chiến Liêu Gia Cẩm Lại Thị Huyền Trang
Nguyễn Hải Anh Trần Thùy Vân Bùi Nhật Giang
Lại Mai Linh Hoàng Mai Linh Cao Tường Vi
    Nguyễn Đức Hiệp