Câu chuyện địa phương

KAV tổ chức Hội thảo tập huấn hướng dẫn vận hành Trường học Mở tại tỉnh Đồng Nai

Vừa qua, đội ngũ KAV đã thực hiện hội thảo tập huấn hướng dẫn vận...

KAV TẬP HUẤN SỬ DỤNG KHAN ACADEMY TẠI HUYỆN MÊ LINH

Sau khi ký Biên bản ghi nhớ “Lan toả tài nguyên giáo dục mở Khan...