Improving the Lives of the Vietnamese People through Education

Đỗ Ngọc Minh

Minh Do VOER and Khan Academy Program Director
 • ĐỖ NGỌC MINH
 • Điều phối viên kiêm giảng viên chương trình Đào tạo CNTT cho cán bộ lãnh đạo của chính phủ Vietnam do JICA tài trợ (2001-2005), phụ trách các chuyên đề Thương mại điện tử, Chính phủ điện tử, Viện Đào tạo Công nghệ Thông tin, ĐHQG Hà Nội
 • GĐ Trung tâm Công nghệ Đào tạo qua mạng và sát hạch trực tuyến, Viện CNTT, ĐHQG Hà Nội (2002-2006)
 • Giảng viên chương trình Tin học trên truyền hình, VTV2 (2003-2007)
 • Nghiên cứu viên, Viện CNTT, Đại học Quốc Gia Hà Nội www.iti.vnu.edu.vn (2001-nay)
 • Giám đốc chương trình Học liệu Mở Vietnam (Vietnam Open Course Ware, VOCW- Vietnam Education Foundation VEF) (2007-2009)
 • Thành viên ủy ban công nghệ dự án Connexions và OpenStax (Sách giáo khoa Mở bậc Đại học) của Hoa Kỳ (2008-2014) – www.openstax.org
 • Giám đốc chương trình Tài nguyên giáo dục Mở Vietnam (Vietnam Open Educational Resources, VOER -the Vietnam Foundation)
 • Thành viên tổ tư vấn OER (Tài nguyên giáo dục mở) toàn cầu của UNESCO 2012-2014
 • Thành viên ban cố vấn OERAsia khu vực châu Á Thái Bình Dương (2012 – nay) https://oerasia.org/oer-asia-board-of-advisors/
 • Giám đốc chương trình Khan Academy tiếng Việt (Khan Academy in Vietnamese –  the Vietnam Foundation)