Board of Directors 

President and Co-founder

The Vietnam Foundation

Kien Pham

President and Co-founder

of The Vietnam Foundation

Executive Board

Janet B. Abrams

Executive Board

of The Vietnam Foundation

Executive Board, Treasurer

Anh Pham

Executive Board, Treasurer

of The Vietnam Foundation

Program Directors and Advisory Board

– Giám đốc chương trình Tài nguyên Giáo dục Mở Việt Nam (VOER)

Đồng sáng lập chương trình Khan Academy Vietnam (KAV)

Minh Do

Director of VOER Program

Co-founder of KAV Program

Giám đốc chương trình Khan Academy Vietnam

Hoa Kieu

Director of KAV Program

Quản lý vận hành tổ chức The Vietnam Foundation

Ha Nguyen

Operations Manager

of The Vietnam Foundation

Cố vấn cao cấp

Long Nguyen

Senior Advisor

Team of Leaders

Quản lý Khối trường học và Đối tác

Thanh Le

School & Partnership Leader 

of KAV Program

Quản lý Truyền thông

Hue Tran

Media & Communication Leader

of KAV Program

Quản lý Dịch thuật và Bản địa hóa

Thao Ha

Product Development Leader

of KAV Program

 

Team of Specialists

Chuyên viên Khối trường học và Đối tác

Nhung Tran

Executive of School & Partnership of KAV Program

Chuyên viên Truyền thông 

Hien Duong

Executive of Media & Communication of KAV Program

Chuyên viên Dịch thuật và Bản địa hóa

Linh Trinh

Executive of Product Development of KAV Program

 

Chuyên viên Phát triển Cộng đồng

Hang Do

Executive of Community Development of KAV Program

Chuyên viên Dịch thuật và Bản địa hóa

Dung Ho

Executive of Product Development of KAV Program

Team of Collaborators

Cộng tác viên sản xuất video

Hung Do

Video Production Collaborator

Cộng tác viên sản xuất video

Lam Nguyen

Video Production Collaborator

Team of Trainees

Thực tập sinh Dịch thuật và Bản địa hoá

Tien Hoang

Product Development Trainee

Thực tập sinh Dịch thuật và Bản địa hoá

Trang Vuong

Product Development Trainee

Thực tập sinh Dịch thuật và Bản địa hoá

Thuc Nguyen

Product Development Trainee

Thực tập sinh Dịch thuật và Bản địa hoá

An Ly

Product Development Trainee

Thực tập sinh Khối trường học và Đối tác

Chi Nguyen

School & Partnership Trainee

Thực tập sinh Truyền thông

Lam Do

Media & Communication Trainee

Team of Volunteers

Mai Bui Nhu Nguyen Tram Tran
Phuong Nguyen Ngoc Le Nhi Dao
Ha Nguyen Nhi Bui Chuong Huynh
Anh Hoang Huy Nguyen Duong Nguyen
Hoang Le Trang Ngo Ngoc Duong
Nhan Nguyen Nhung Chu Thu Nguyen
Ngoc Tan Minh Pham Huong Nguyen
Ngoc Tran Kien Mai Hoai Khuong
Toan Hoang Anh Ha Nguyen Minh Kim
Linh Nguyen My Nguyen Hang Nguyen
Diem Doan Yen Nguyen Quan Tran
Phạm Việt Hà My Dao Minh Cao
Dung Le Linh Dang Hien Hua
Ha Ta Han Nguyen Loan Nguyen
Nhi Le Ha Mai Linh Vuong
Chien Trinh Cam Lieu Trang Lai
Anh Nguyen Trần Thùy Vân Giang Bui
Linh Lai Linh Hoang Vi Cao
    Hiep Nguyen