Improving the Lives of the Vietnamese People through Education

Khan Academy Tiếng Việt tuyển dụng Thực tập sinh Khối Trường học và Đối tác giáo dục

Thực tập sinh Khối Trường học và Đối tác giáo dục tại Khan Academy Tiếng Việt

Chức danh: Thực tập sinh khối Trường học và Đối tác giáo dục

Hình thức công việc: Part-time 

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2022

Số lượng: 02 Thực tập sinh

The Vietnam Foundation (VNF) là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2008 tại Hoa Kỳ nhằm cải thiện cuộc sống của người dân Việt Nam thông qua giáo dục. Năm 2020, VNF chính thức hợp tác chiến lược và độc quyền với Khan Academy, một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận của Hoa Kỳ, nhà phát triển và cung cấp nền tảng học tập trực tuyến hàng đầu thế giới để ra mắt Chương trình Khan Academy Tiếng Việt tại Việt Nam – sự hợp tác chiến lược giữa hai tổ chức. Bằng cách bản địa hóa các tài liệu của Khan Academy sang tiếng Việt, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho 16 triệu sinh viên Việt Nam quyền truy cập vào nền tảng học tập miễn phí, đẳng cấp thế giới này.

Chúng tôi đang tìm kiếm các ứng viên cho vị trí Thực tập sinh khối Trường học và Đối tác giáo dục – những bạn trẻ có đam mê với giáo dục K-12 và sứ mệnh mang lại cơ hội học tập bình đẳng cho tất cả học sinh Việt Nam.

Trách nhiệm và nghĩa vụ:

 • Hỗ trợ làm việc và xây dựng mối quan hệ bền chặt với các đối tác trong lĩnh vực giáo dục,
 • Cung cấp hỗ trợ học tập cho giáo viên địa phương trong việc sử dụng Khan Academy để giảng dạy, quản lý học sinh và giao bài tập cho học sinh của họ;
 • Hỗ trợ tổ chức các buổi chia sẻ ảo và offline với các bên liên quan của đối tác địa phương như hiệu trưởng nhà trường, giáo viên để giới thiệu nền tảng Khan Academy như một công cụ tự học của con em mình.
 • Các nhiệm vụ khác do Trưởng Chương trình giao; báo cáo trực tiếp cho Chủ nhiệm Chương trình;
 • Có khả năng đi các tỉnh để làm việc với các đối tác địa phương trong thời gian vài ngày

Yêu cầu:

 • Có kinh nghiệm xây dựng các hoạt động học thuật, đặc biệt là môn Toán và Khoa học cho học sinh K-12;
 • Có kinh nghiệm thực hiện các hoạt động giảng dạy và tạo điều kiện cho các buổi học với trẻ em và người lớn

Ưu tiên:

 • Chuyên ngành Giáo dục / Quan hệ Quốc tế / Nghiên cứu tiếng Anh / Tiếp thị; kinh nghiệm điều phối các dự án giáo dục, làm việc với những người có thành phần đa dạng; tác phong chuyên nghiệp.
 • Đây là một công việc thực tập được trả lương bán thời gian; yêu cầu tối thiểu 20 giờ làm việc mỗi tuần.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp:

 • Các buổi đào tạo / huấn luyện được cung cấp.
 • Tiếp xúc với mạng lưới đối tác toàn cầu của Khan Academy.

Ngôn ngữ:

 • Yêu cầu kỹ năng giao tiếp bằng văn bản, giao tiếp và thuyết trình xuất sắc;
 • Trình độ tiếng Anh khá đến tốt (KHÔNG yêu cầu chứng chỉ, ưu tiên ứng viên có thể đọc hiểu văn bản tiếng Anh, tương đương 5.5 IELTS, hoặc 700 TOEIC, hoặc 55 TOEFL iBT).

Lợi ích:

 • Có phụ cấp.
 • Cơ hội phát triển nghề nghiệp, làm việc với mạng lưới đối tác quốc tế và chuyên gia, đặc biệt trong mảng Ed-tech.

———————————–

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV / sơ yếu lý lịch và thư xin việc đến địa chỉ email kav.hr@vnfoundation.org trước 5 giờ chiều ngày 24 tháng 11 năm 2022. Các ứng viên được khuyến khích nộp hồ sơ càng sớm càng tốt, vì đợt tuyển dụng này có thể kết thúc sau khi phù hợp ứng cử viên được tìm thấy. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Ms Thanh (Quản lý dự án) tại thanhle@vnfoundation.org.

——————————————————–

Schools and Partnership Intern at Khan Academy Tiếng Việt

Job title: Schools and Partnership Intern

Type of position: Part-time

Location: Hanoi 

Deadline for application: November 15th, 2022

Quantity: 02 Interns

The Vietnam Foundation (VNF) is a non-governmental and non-profit organization established in 2008 in the US dedicated to improving the lives of the Vietnamese people through education. In 2020, VNF officially formed the strategic and exclusive collaboration with Khan Academy, a US non-profit educational organization who is the developer and provider of the world’s leading online learning platform to launch Khan Academy Tiếng Việt Program in Vietnam – the strategic collaboration between the two organizations. By localizing Khan Academy’s materials into Vietnamese, our objective is to provide 16 million Vietnamese students access to this free, world-class learning platform. 

We are looking for candidates for the position of School and Partnership Intern, who are passionate about K-12 education and the mission of bringing equal learning opportunities to all Vietnamese students. 

Responsibilities and Duties:

 • Support to work and build strong relationships with partners in educational fields,
 • Provide academic supports to local teachers in using Khan Academy to teach, manage students and assign exercises to their students; 
 • Support to organize virtual and offline sharing sessions with stakeholders of local partners like school principal, teachers to introduce Khan Academy platforms as a tool for self-learning of their children.
 • Other tasks assigned by the Program Leader; direct report to Program Leader;
 • There are possibilities of traveling to provinces to work with local partners in duration of several days

Requirements:

 • Experience in building academic activities, especially for Math and Science subject for K-12 learners;
 • Experience in conducting teaching activities and facilitating sessions with children and adults

Preferred: 

 • Major in Education/ International Relations/English Studies/Marketing; experience in coordinating education projects, working with people of diverse backgrounds; professional manners.
 • This is a part-time paid internship; requiring a minimum of 20 working hours per week.

Professional development opportunities: 

 • Training/Coaching sessions are provided.
 • Exposure to the global network of Khan Academy partners.

Languages:

 • Excellent written and oral communication and presentation skills are required in Vietnamese;
 • Good English proficiency (NO certificate is required, however, preferred candidates should have minimum English proficiency equivalent to 5.5 IELTS, or 700 TOEIC, or 55 TOEFL iBT).

Benefits:

———————————–

 Interested candidates please send your CV/resumé and cover letter to kav.hr@vnfoundation.org by 5pm on November 24, 2022. Candidates are encouraged to submit their applications as soon as possible, as this recruitment may close once a suitable candidate is found. If you have any questions, please contact Ms Thanh (Project Manager) at thanhle@vnfoundation.org.

Read more