Improving the Lives of the Vietnamese People through Education

Ngoi sao Ha Noi

Ngoi Sao Ha Noi (Ha Noi Star)

[English below]

Được thành lập vào năm 2010, chặng đường 10 năm mà Trường Liên cấp Tiểu học – THCS Chất lượng cao Ngôi Sao Hà Nội đã trải qua thực sự ấn tượng. Trong suốt 10 năm, những nhà sáng lập đã từng bước xây dựng và phát triển một ngôi trường với nguồn cảm hứng từ ý nghĩa sâu sắc của “tình yêu thương tiếp nối”, không những nuôi dưỡng những tài năng vượt trội, mà còn gây dựng sự tín nhiệm và lòng tin tưởng của phụ huynh nhờ chất lượng giảng dạy xuất sắc. Sứ mệnh của Ngôi Sao Hà Nội là giáo dục những thế hệ học sinh với các giá trị văn hóa bản sắc dân tộc Việt Nam trên tinh thần sẵn sàng thích nghi với sự thay đổi và phát triển nhanh như chớp của thế giới bên ngoài.

Trong tương lai, Ngôi Sao Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục đặt mọi nỗ lực, niềm tin, và năng lượng  của mình để hiện thức hóa mục tiêu trở thành “môi trường giáo dục tiên phong, luôn chủ động sáng tạo, thích nghi với sự thay đổi, giữ gìn bản sắc Việt. Mỗi con người đều liên tục khám phá và trải nghiệm, trở thành người có giá trị để thành công và hạnh phúc, phụng sự Tổ quốc”. Để đạt được mục tiêu và tiến xa hơn nữa, Ngôi Sao Hà Nội cam kết hoạt động dựa trên 5 giá trị cốt lõi: Trung Thực – Chủ Động – Xuất Sắc – Tôn Trọng – Yêu Thương.

Với các mục tiêu và chiến lược đã được đề ra, Ngôi sao Hà Nội tin tưởng rằng trường sẽ vượt qua các thử thách và giữ lòng kiên định với triết lí giáo dục đào tạo để đem đến một nền giáo dục mang tính trí tuệ và đạo đức cho các thế hệ học sinh.

Trường Liên cấp Tiểu học – THCS Chất lượng cao Ngôi Sao Hà Nội hiện tại đang là một trong những đối tác đầu tiên của chương trình Khan Academy Vietnam. Thông tin chi tiết về trường, vui lòng xem tại website hanoistar.edu.vn.

——————-

As a school operated in 2010, the whole 10-year experiences that Ngoi Sao Ha Noi (Hanoi Star) went through was impressive and beyond expectation. Over the past 10 years, founders have built and developed a school together with the idea of “love continuation”, the mission of the desire to build a school where not only talents are nurtured, but also where parents’ trust and loyalty are built based on excellent quality and outstanding services being offered. Hanoi Star’s duty is to bring generations of students with cultural values embedded with Vietnamese identity, always in prepare to adapt to daily rapid change and development of the outside word.

In its next steps, Hanoi Star will put all of its will, belief and energy to truly become the ” pioneering educational environment, always proactively creative, adapting to the change, preserve Vietnamese identity. Each member is constantly discovering and experiencing, becoming a valuable person to succeed, serving the Fatherland”. Hanoi Star will also always adhere to 5 core values: Honesty – Proactive – Excellent – Respect – Love on the way ahead.

With all the goals and strategies planned ahead, the school confidently believes that they will overcome all challenges and stay consistent with the philosophy of educational training to educate every student to become intellectual and moral human beings.

Hanoi Star is proud to be one of the first partners of Khan Academy Vietnam Program. For more information about the school, please visit Hanoi Star’s website at http://hanoistar.edu.vn/.